Cornelia Sojdelius Gallery

Helena Brunius

Born 1966

Lives and works in Stockholm

2000 MFA, Royal Institute of Art, Stockholm


SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2019

Vargtimme, Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm


2017

Homeward bound, Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm


2016

Saving something from you, Hamilton Factory, Paris 2016


2015

Silver och kol, Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm


2002

Konstnärshuset, Stockholm


2000

Dresden, Tyskland


1999

Skulpturens Hus

Central Park, NY


1995

Kokkola, Finland


1993

Nationalmuseum, Stockholm


SELECTED GROUP EXHIBITIONS


COLLECTIONS

Nationalmuseum

Gotlands konstmuseum

Tyresö kommun

Värmlands kommun

SAK

Statens konstråd


GRANTS

Brucebostipendiet 1999

Stiftelsen Axelsson Jonsson 2001

Stiftelsen Axelsson Jonsson 2003

Längmanska Fonden 2005

Utställningar i urval:

Nationalmuseum, Stockholm 1993

Kokkola, Finland 1995

Central Park, NY 1999

Skulpturens Hus 1999

Dresden, Tyskland 2000

Konstnärshuset i Stockholm 2002

Hamilton Factory, Paris 2016